Den rena källan
Marie-Louise Hahn; Robert Hahn
Energica (2004)
In Collection
#3731
0*
Andlig & Personlig Utveckling, AST & NPF
Mediumskap
Hardcover 9789185127092
Sweden  Swedish
Att leva mer andligt kan vara svårt. Hur gör man? Robert och Marie-Louise Hahn berättar i "Den rena källan" om fyra år av sina liv som kommenteras genom kanaliserade samtal med den Helige Ande. Vi får höra andevärldens förslag om hur man kan tänka för att förbättra familjeliv, arbete, sjuklighet samt minska oron i världen. Ja, hur skall man bäst bekämpa terrorismen? Och hur är det med växthuseffekten? Vi får en ström av tips om stort och smått som befrämjar klarhet i tanke och handling. Det nya årtusendets första år har, andligt sett, utmärkts av en renings- och rensningsprocess. Mycket som inte varit bra kommer upp till ytan. Andevärlden menar att det är särskilt viktigt just nu att man arbetar med sig själv. Människor bär på många hämningar som skapats i detta liv och i tidigare liv. Först när man är kvitt dem blir man fri. För att kunna hjälpa andra måste man först hjälpa sig själv. Då kan man också finna sin ”röda tråd”, den uppgift som alla människor, i samarbete med sin andliga mästare, bestämde sig för innan nedstigningen till jorden. Dödsfall och självmord väcker frågor om hur det känns att dö och komma över till andevärlden. Men katten Sweety behövde inte dö - han räddades genom den stora nåden, en andlig möjlighet som öppnar vägen till mirakler i vår tid. "Den rena källan" beskriver hur viktigt det är att bibehålla en ren kanal när man kommunicerar med andevärlden. Den berättar också hur vi kan rena och rensa oss själva från det förflutnas blockeringar och att vi alla så småningom kan bli kanaler för den Gudskraft som vi är komna från. Vi får också veta mer om dottern Maria och hur man, enligt andevärlden, kan hjälpa människor med handikapp såsom autism.
Product Details
No. of Pages 340
Height x Width 215 x 140  mm
Original Publication Year 204
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store Bokbörsen
Purchase Price 120.00 kr
Purchase Date 2012-10-03
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 65