Många liv, många mästare
Brian L. Weiss
Forum (1996)
In Collection
#3728
0*
Reinkarnation
Hardcover 9789137108025
Sweden  Swedish
Trots nästan två år av terapi har inte Catherine blivit av med sin ångest och sina fobier. Hennes läkare, psykiatern Brian Weiss, beslutar sig för att försöka med hypnos. Men i stället för ett bortträngt barndomsminne beskriver Catherine en scen fyratusen år tillbaka i tiden. Hon är arton år och drunknar i en översvämning med sin baby. Catherine bär på starka minnesbilder som tycks härröra från en lång rad tidigare liv. För Brian Weiss öppnar sig en ny värld, en värld där vårt lidande och vår död har en mening och ingår i en process av lärande och utveckling. En sann berättelse, så spännande att man inte kan sluta lära. Översatt till arton språk.

Credits
Translator Göran Grip
Foreword Author Göran Grip
Product Details
Extras Dust Jacket
No. of Pages 249
Height x Width 220 x 140  mm
Original Title Many Lives, Many Masters
Original Country USA
Original Language English
Original Publication Year 1988
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store Bokbörsen
Purchase Price 90.00 kr
Purchase Date 2012-10-03
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 54