Hjärnan och den inre världen - En introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder
Mark Solms; Oliver Turnbull
Natur & Kultur (2005)
In Collection
#3642
0*
Hjärnan
Hardcover 9789127107649
Sweden  Swedish
Neuropsykologi och psykoanalys tycks idag på många områden komma varandra allt närmare. Den moderna hjärnforskningen öppnar nya möjligheter för psykologin att komma ur ställningskriget mellan de psykodynamiska och de biologiska falangerna. I denna bok ges en första introduktion till en spirande tvärvetenskaplig disciplin - neuropsykoanalysen. "Hjärnan och den inre världen" kräver inga förkunskaper, men bjuder på nya insikter även för den specialintresserade. Den visar hur psykodynamiska begrepp kan fogas in i ett nytt vetenskapligt ramverk och fördjupar på detta sätt vår förståelse av det psykiska livet, såväl vid hälsa som vid sjukdom. Mark Solms och Oliver Turnbull bygger sin framställning på ett unikt material. De ingår i en forskningsgrupp som bedriver psykodynamiskt arbete med hjärnskadade patienter. I ett antal konkreta fallhistorier visar de hur hjärnans mekanismer kan knytas samman med patientens inre värld. Detta leder både till fördjupad neuropsykologisk kunskap och till en möjlighet för psykoanalysen att omformuelra sina teorier på fastare vetenskaplig grund.

Credits
Translator Per Rundgren
Product Details
Extras Dust Jacket
No. of Pages 349
Height x Width 230 x 160  mm
Original Title Brain and the Inner World
Original Subtitle An Introduction to the Neuroscience of the Subjective Experience
Original Country USA
Original Language English
Original Publication Year 2002
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store Antikvariat
Purchase Price 90.00 kr
Purchase Date 2012-08-27
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 86