Våga meditera
John Nyström
Svenska förlaget (1999)
In Collection
#3595
0*
Meditation & Mindfulness
Hardcover 9789177384663
Sweden  Swedish
Meditation har fått fäste i vår kultur som ett sätt att nå inre samling, motverka stress, öka vår koncentration. Här presenteras meditation som ett sätt att nå självkännedom, att utvecklas som person och få psykisk energi att hantera tillvaron. Med klara resonemang och lätta övningar leds läsaren in på en väg som känns som en nyttighet i stil med frisk luft, motion och sunda vanor. John Nyström presenterar ett sätt att förhålla sig till sig själv och till livet som helhet som för vidare, mot större tillfredsställelse. Han förklarar vad meditation är, visar hur man kan meditera och talar om hur detta påverkar både kroppen och själen. Detta är en bok i meditationens grunder, lågmäld och användarvänlig. Det är en bok att inleda med för den som vill börja meditera och arbeta med sig själv. En lugn och måttfull röst som visar vad meditation kan åstadkomma med utgångspunkt i våra skilda behov. John Nyström är läkare med stort intresse för och erfarenhet av meditation.
Product Details
No. of Pages 95
Height x Width 190 x 160  mm
Original Publication Year 1998
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store Myrorna
Purchase Price 10.00 kr
Purchase Date 2012-07-18
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 28
Notes
¤S¤