Reiki : Den helande beröringen - Första och andra gradens manual
William Lee Rand
Secourong (2008)
In Collection
#3577
0*
Healing
Softcover 9789197317436
Sweden  Swedish
Kunskapen om att en osynlig energi strömmar genom allt levande och direkt påverkar hälsan har tillhört visdomen i många kulturer sedan urminnes tider. Existensen av denna "livsenergi" har bekräftats av senare vetenskapliga experiment, och läkare beaktar energins betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen. Reiki, en teknik för stressreduktion som också befrämjar läkning, låter alla få tillgång till en obegränsad "livsenergi". Dess ursprung antas komma från Tibet för tusentals år sedan, och återupptäcktes av dr Mikao Usui, en japansk buddhist, i början av 1900-talet. Reikin är lätt att lära sig. Den har framgångsrikt lärts ut till tusentals människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En behandling känns som en underbar varm strålning som strömmar genom dig och omger dig. Den skapar många fördelaktiga effekter, däribland avslappning och känslor av frid, trygghet och välbefinnande. Många har rapporterat om mirakulösa resultat. På sjukhus och läkarmottagningar börjar man att inkludera Reiki som en av sina terapier, och i denna nya upplaga beskrivs flera framgångsrika tillvägagångssätt som nu används runtom i landet [USA] för att integrera Reiki i patientvården. Denna reviderade och utökade upplaga inkluderar ny viktig information om Reikins historia, plus bilder på Usuis minnessten i Tokyo och på berget Kurama där Reiki återupptäcktes. Här ingår också japanska Reikitekniker och Hayashis healingguide. Boken är ett måste för alla som vill ha den senaste informationen om Reiki. Dess Reikihistorik med referenser innehåller den mest detaljerade och verifierbara information som för närvarande finns tillgänglig. Skriven med inspiration, tydlighet och vitalitet, fångar den Reikins essens och är en utmärkt introduktion till ämnet, likväl som en lättanvänd manual för den erfarna utövaren.

Credits
Translator Moss Bjerling, Gun
Product Details
No. of Pages 216
Height x Width 215 x 140  mm
Original Title Reiki, the Healing Touch
Original Country USA
Original Language English
Original Publication Year 1991
Personal Details
Read It Yes (2012)
Purchase Date 2012
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 18