Nyreligiositet i Sverige - Ett religionsvetenskapligt perspektiv
Liselotte Frisk
Nya Doxa (2011)
In Collection
#3574
0*
Religion
Softcover 9789157800442
Sweden  Swedish
Vad hör egentligen hemma under det vida paraplybegreppet "nyreligiositet"? Vad innebär "nytt"? Hur förhåller det sig till de västerländskt etablerade "gamla" religionerna och till det sekulariserade samhället i stort? Finns det överhuvudtaget någon gemensam nämnare för schamaner, satanister, scientologer och magiska stenar? Liselotte Frisk, en av Sveriges främsta forskare i nyreligiositet, belyser här aspekter av den nyandlighet som i så hög grad är en del av vår samtid. Inte minst viktig är den distinktion som görs mellan begreppen nyreligiositet, nya religiösa rörelser och New Age; företeelser som i det allmänna medvetandet ofta blandas samman. Frisk ger en vetenskaplig och objektiv beskrivning av dessa rörelser, som hon haft kontakt med och studerat under många år. Vilka är de, vad tror de, vad gör de? Genom religionssociologiska förklaringsmodeller vidgas bilden av den nyreligiositet, som för utomstående ofta kan te sig främmande, obegriplig och kanhända också obehaglig.
Product Details
LoC Classification BL980.S8 .F75 1998
No. of Pages 239
Height x Width 225 x 150  mm
Original Publication Year 1998
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store AdLibris
Purchase Price 199.00 kr
Purchase Date 2012-04-09
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 19