En mångfasetterad verklighet
Lottie Wahlin
Books-on-demand.com (2007)
In Collection
#3573
0*
Andlig & Personlig Utveckling
Mediumskap
Softcover 9789185967063
Sweden  Swedish
"En mångfasetterad verklighet" är en enkel bok om komplicerade saker, skriven i en lättsam ton. Boken kan främst betraktas som en översikt över andlighet, medialitet och olika mediala fenomen. Den tar bl.a. upp en del av de stora livsmysterierna: vart kommer vi ifrån och vart är vi på väg, vad är medvetandet och jaget? Områden som magi, magiskt tänkande, tankens kraft och negativa energier diskuteras. De olika områdena beskrivs och tolkas med hjälp av en buddhistisk referensram, men utifrån ett mediums egna erfarenheter och upplevelser. Boken är också en beskrivning av en andlig nutidsmänniskas resa genom det alltmer sekulariserade Sverige. Den beskriver andlighetens glädje, men också och svårigheterna att förena alla roller som en modern människa förväntas leva upp till. Lottie Wahlin är fil.dr. i sociologi, medium, författare, föreläsare, coach och praktiserande inom den tibetanska tantriska buddhismen. Hon verkar även som meditationslärare och undervisar i bl.a. intuitionsträning och mediumutbildning.
Product Details
No. of Pages 110
Height x Width 240 x 170  mm
Original Publication Year 2007
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store AdLibris
Purchase Price 179.00 kr
Purchase Date 2012-04-09
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 12