Kidnappad hjärna - En bok om missbruk och beroende
Miki Agerberg
Studentlitteratur (2010)
In Collection
#3569
0*
Beroende & Missbruk, Hjärnan
Softcover 9789144031866
Sweden  Swedish
Alla vet att missbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak är stora folkhälsoproblem. Betydligt mindre känt är hur snabbt forskningen gått framåt på dessa områden. I dag vet forskarna mycket mer än för bara tio–femton år sedan, både om beroendemekanismerna i hjärnan och om effektiv behandling och förebyggande arbete.

I boken möter vi i inträngande intervjuer både ledande forskare, behandlare och människorna det i grund och botten handlar om.

Vetenskapliga fakta görs levande med gripande berättelser om människor som själva kämpar med missbruk – det gör den här boken unik. Kombinationen skapar en helhetsbild som ger en djup förståelse för beroendefrågorna.

I förordet skriver Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet: ”Kidnappad hjärna är den första svenskspråkiga boken som ger en beskrivning av de nya erfarenheterna som är på en gång sakligt korrekt och lättfattlig, och som lyckas förmedla en känsla för hur forskarna inom området tänker och arbetar. I själva verket torde Kidnappad hjärna även internationellt vara den första boken i sitt slag som inriktar sig på beroendeproblem.”

Credits
Illustrator Lena Lyons; Jan Funke
Product Details
No. of Pages 231
Height x Width 225 x 155  mm
Original Publication Year 2004
Personal Details
Read It Yes (2012)
Store Bokus
Purchase Price 320.00 kr
Purchase Date 2012-01-11
Tags #2012#
User Defined
User Text 1 13