Samtal inför döden - om ängslan, fruktan och förtröstan
Elisabeth Kübler-Ross
Bonnier Alba (1994)
In Collection
#3796
10*
NDU/UKU/Döden
Hardcover 9789134512573
Sweden  Swedish
Elisabeth Kübler-Ross "Samtal inför döden" blev snabbt ett stöd för de som måste leva nära en döende anhörig, vän eller patient. Den är något av en klassiker om behov och problem inför livets slutskede. Den utges nu på nytt i oförändrat skick med ett spontant och engagerat förord av "radioprästen" Lennart Koskinen.

Den som får klart för sig att hon snart skall dö reagerar först med förnekande, med vredesutbrott, med depression, men accepterar slutligen oftast sitt öde även om hoppet alltid finns kvar in i det sista. Samma reaktioner möter man hos anhöriga och här tillkommer ibland ett överdrivet hänsynstagande till den döende. Vårdpersonal har att kämpa med egna komplex som förstärks av känslan att döden kommer alla deras ansträngningar på skam.

Elisabeth Kübler-Ross lägger fram sin syn på dessa problem med djup mänsklig förståelse. Hon menar att den döende in i det sista måste behandlas som en levande varelse av anhöriga och vårdpersonal, att hon aldrig får betraktas som enbart ett föremål instoppat i ett själlöst vårdmaskineri. Den döende får inte berövas sin mänskliga värdighet.

Credits
Translator Gull Brunius
Foreword Author Lennart Koskinen
Product Details
Extras Dust Jacket
No. of Pages 206
Height x Width 220 x 140  mm
Original Title On Death and Dying
Original Country USA
Original Language English
Original Publication Year 1969
Personal Details
Read It Yes (2015-07-15)
Store Antikvariat
Purchase Price 100.00 kr
Purchase Date 2012-12-14
Tags #2015#