Utan mörker inget ljus - Om sorg och försoning
UllaBritt Berglund
FORUM (2006)
In Collection
#3744
8*
Religion
Death
Hardcover 9789137128535
Sweden  Swedish
Bara kärlek berör oss lika mycket som sorg

Den direkta effekten av kärlek som tas ifrån oss är sorg och den kan framkalla de starkaste känslorna i vår existens - vanmakt, hopplöshet och förtvivlan. Sorg tar och kräver tid och som medmänniskor måste vi stötta varandra kontinuerligt i den ofta oerhört smärtsamma processen.

I sin bok om sorg och försoning leder oss prästen UllaBritt Berglund vid handen i det akuta sorgearbetet, genom sorgens olika faser, hur man hanterar mötet med döden som barn liksom den kollektiva sorgen då en grupp människor, en arbetsplats eller ett helt land drabbas.

UllaBritt beskriver också den kraft som sorgen kan förmedla då man lyckas vända den till ett kreativt uttryck i möten människor emellan, i konsten och i ljuset –- för vi vet ju alla: utan mörker inget ljus.
Product Details
Extras Author autograph, Dust Jacket
No. of Pages 271
Height x Width 220 x 140  mm
Original Publication Year 2006
Personal Details
Read It Yes (2015-07-11)
Store Myrorna
Purchase Price 20.00 kr
Purchase Date 2012-10-18
Tags #2015#