Samtal med Gud, bok 3 - en ovanlig dialog
Neale Donald Walsch
Richters (2002)
In Collection
#3665
9*
Andlig & Personlig Utveckling
Paperback 9789177114185
Sweden  Swedish
Dialogen växer ...

Du är alltid en del av Gud, eftersom du aldrig är avdelad från Gud. Detta är sanningen om ditt väsen. Vi är hela. Så nu vet du hela sanningen. Denna sanning har varit föda för den hungrande själen. Ta och ät av den. Världen har törstat efter denna glädje. Ta och drick av den. Gör detta i åminnelse av mig. För sanningen är Guds kött, och glädjen är Guds blod, och Gud är kärlek.

Sanning.
Glädje.
Kärlek.

Dessa tre är sinsemellan utbytbara. Det ena leder till det andra, och det spelar ingen roll i vilken ordning de uppenbarar sig. Alla leder de till mig. Alla är de jag. Och därför avslutar jag denna dialog som den började. Som i livet självt fullbordas cirkeln. Du har fått kärlek. Du har fått alla svar till livets största mysterier här. Nu är det bara en fråga som återstår. Det är den fråga som vi började med. Frågan är inte till vilka jag talar, utan vilka som lyssnar?

Credits
Translator Galfvensjö, Alf
Product Details
No. of Pages 348
Height x Width 180 x 110  mm
Original Title Conversations with God, book 3
Original Country USA
Original Language English
Original Publication Year 1998
Personal Details
Read It Yes (2015-07-05)
Store Myrorna
Purchase Price 20.00 kr
Purchase Date 2012-09-05
Tags #2015#